Skip to main content

Tổng quan về Tini SDK

Giới thiệu

Tini SDK là bộ công cụ thuộc Tini Platform. Nó giúp biến một ứng dụng bất kì trở thành một Siêu ứng dụng (hay Super App). Tini SDK đi kèm toàn bộ kho ứng dụng Tini App và hệ sinh thái của Tiki. Sau khi tích hợp Tini SDK, ứng dụng của bạn sẽ có các thành phần sau:

  • Kho ứng dụng Tini App: Bạn hoàn toàn có thể bật/tắt hiển thị của các Tini App cho riêng ứng dụng của bạn.
  • Hệ sinh thái của Tiki như: TikiVIP - ứng dụng mua sắm dành cho khách hàng VIP, tính năng đăng nhập, tính năng thanh toán...

Ngoài các Tini App có sẵn và hệ sinh thái của Tiki, các bạn hoàn toàn có khả năng phát triển thêm các Tini App của riêng mình thông qua các công cụ mà Tini App cung cấp:

Sau khi ứng dụng Tini App của bạn được phát hành trên kho ứng dụng, chúng hoàn toàn có thể được bật trên các Super App đang tích hợp Tini SDK.

Demo

Các bước triển khai

Steps to integrate with Tini SDK

Liên hệ và đăng ký tài khoản

Vui lòng nhấn vào nút bên dưới và gửi thông tin đến chúng tôi để đăng ký tích hợp Tini SDK.

Để tạo một tài khoản, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi danh sách các app bundle id của ứng dụng iOS và Android của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ tạo ra tài khoản tích hợp tương ứng với các app bundle ids này.

Mỗi tài khoản tích hợp sẽ có các thông tin

trườngsử dụngý nghĩa
partner_codetích hợp clientmã định danh cho từng partner
client_idtích hợp clientuuid cho mỗi partner
api_keytích hợp backendkey dùng để gọi tới backend của Tini App
api_secrettích hợp backenddùng để tính signature khi gọi tới backend của Tini App

Sau khi tạo tài khoản thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn link để download Tini SDK cùng các thông tin cài đặt tương ứng.

Tích hợp SDK

Thiết kế một vùng hoạt động cho Tini App trên ứng dụng của bạn như: Màn hình chứa Tini App, điểm dẫn vào Tini App, ... Ví dụ về vùng hoạt động:

  • Đối với iOS có thể dùng UIViewController (Tại đây) để chưa một TiniAppView. Hoặc dùng chính TiniAppViewController trong bộ SDK để hiển thị.
  • Đối với Android có thể dùng Activity, Fragment (Tại đây) để chứa TiniAppView. Hoặc dùng chính TiniAppActivity trong bộ SDK để hiển thị.

Làm theo hướng dẫn ở các bước tiếp theo để tích hợp Tini SDK vào ứng dụng của bạn. Sử dụng vùng hoạt động đã được thiết kế để hiển thị Tini App.

Tini SDK cho phép tuỳ chỉnh một số thành phần để dễ dàng kết nối các tính năng trong ứng dụng của bạn vào Tini App. Các bước cần làm có thể là cấu hình và xây dựng các APIs cho Tini App như: Các bước thanh toán, đăng nhập, ... Chi tiết bạn vui lòng xem ở các tài liệu Tích hợp Tini SDK.

Tích hợp về Backend

Sau khi tích hợp về SDK, bạn đã sẵn sàng để mở các Tini App trên ứng dụng của bạn.

Nếu ứng dụng của bạn đã có sẵn luồng thanh toán (ví dụ các ứng dụng Bank, Ví Điện Tử, Ứng dụng thương mại điện tử, ...), bạn có thể muốn tích hợp luồng thanh toán này với hệ thống đơn hàng của Tiki.

Chi tiết về luồng này có thể xem ở Tài liệu tích hợp thanh toán