Skip to main content

Chat với người dùng

Chat là một kênh liên lạc tức thời giữa người dùng và Nhà phát triển ứng dụng.

Bong bóng chat luôn xuất hiện ở góc phải dưới màn hình Tini Console.

Bubble chat on Tini Console

Kiểm tra tin nhắn chat gửi đến một ứng dụng cụ thể

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Bấm vào bong chat. Hộp thoại Chat sẽ xuất hiện cùng với các tin nhắn đến cho ứng dụng.Chat box on Tini Console

Tip: Bạn có thể chuyển nhanh sang kiểm tra tin nhắn cho ứng dụng khác bằng cách chọn ứng dụng mong muốn từ danh sách thả xuống nằm ở góc phải trên hộp thoại chat.

Chat box on Tini Console
---oOo---

Về phía người dùng, họ có thể chat với Nhà phát triển theo cách sau:

  1. Mở Tini App cần chat.
  2. Bấm nút ba chấm nằm ngang (⋯) ở góc phải trên màn hình để kích hoạt app menu.
  3. Trang Chat xuất hiện. Người dùng có thể nhắn tin cho Nhà phát triển.Open app menu