Skip to main content

Các trạng thái của tiện ích, release và build

Trạng thái tiện ích

Trạng tháiMô tả
DraftTiện ích chưa phát hành trên Kho tiện ích.
PublishedTiện ích đã phát hành trên Kho tiện ích, tất cả người dùng Tiki có thể tìm kiếm và sử dụng.
UnpublishedTiện ích đã được phát hành trên Kho tiện ích nhưng Nhà phát triển rút nó khỏi Kho tiện ích sau đó.
Nó sẽ không còn được tìm thấy trên Kho tiện ích.
Nhà phát triển có thể chủ động phát hành lại tiện ích.
SuspendedTiện ích đã bị đình chỉ bởi Tiki. Nó sẽ không còn được tìm thấy trên Kho tiện ích.
Nhà phát triển có thời hạn 90 ngày để tiến hành quy trình Kháng cáo để có thể phát hành lại tiện ích. Trong thời gian kháng cáo, tiện ích vẫn ở trạng thái "Suspended".
TerminatedTiện ích sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn sau 90 ngày "Suspended" mà không có kháng cáo hoặc kháng cáo bất thành.

Trạng thái release

Mỗi release tương đương một version. Ở một thời điểm, một tiện ích chỉ được phép có một release duy nhất trên Kho tiện ích.

Trạng tháiMô tả
DraftRelease vừa đuợc tạo thành công
Waiting for ReviewRelease có một build đã được Submit build for review, song ban xét duyệt Tiki chưa xem xét đến.
In ReviewRelease có một build đang trong quá trình trình được xem xét bởi ban xét duyệt Tiki.
Update RejectedBuild của release bị ban xét duyệt Tiki từ chối (có kèm lý do)
Nhà phát triển có thể chỉnh sửa source code trên Tini Studio, upload build mới, thêm thông tin trên Tini Console và Submit build for review.
ApprovedBuild của release đã được chấp thuận. Nhà phát triển có thể publish release đó trên Kho tiện ích.
AvailableRelease đang hiện diện trong Kho tiện ích. Người dùng có thể sử dụng phiên bản này.
PreviousNhững release từng được phát hành trên Kho tiện ích trước đây.
IneligibleNhững release có version thấp hơn release đang có mặt trên Kho tiện ích, nhưng chưa từng được phát hành trên Kho tiện ích trước đây.

Previous vs Ineligible: giả dụ một tiện ích có 5 release: 1.0.0, 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0 và 5.0.0. Release 2.0.0, 3.0.0 và 5.0.0 lần lượt được publish trên Kho tiện ích. Hiện release 5.0.0 đang ở trên Kho tiện ích, thì trạng thái của 5 release sẽ như sau.

ReleaseTrạng thái
1.0.0Ineligible
2.0.0Previous
3.0.0Previous
4.0.0Ineligible
5.0.0Available

Trạng thái build

Trạng tháiMô tả
QueuedĐã upload thành công và chờ compile.
In ProgressBuild đang được compile.
ReadyBuild đã được compile thành công và có thể gửi kiểm duyệt.
FailedBuild compile không thành công.

Ví dụ

Tình huống 1: Tạo tiện ích mới

BướcHành độngTrạng thái tiện íchTrạng thái release
1Tạo mới tiện íchDraft(chưa tồn tại)
2Upload build 1, version 0.9.4DraftDraft
3Submit build 1 for reviewDraftWaiting for Review
4Tiki đang xem xét build 1DraftIn Review
5Tiki từ chối build 1DraftUpdate Rejected
6Upload build 2, version 0.9.4DraftDraft
7Submit build 2 for reviewDraftWaiting for Review
8Tiki đang xem xét build 2DraftIn Review
9Tiki chấp thuận build 2DraftApproved
10Publish release trên Kho tiện íchPublishedAvailable

Tình huống 2: Nối tiếp tình huống 1. Tiện ích version 0.9.4 đang hiện diện trên Kho tiện ích.

BướcHành độngTrạng thái tiện íchTrạng thái release
1Release (version) 0.9.4PublishedRelease 0.9.4: Available
2Upload build 1, version 1.7.6PublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Draft
3Submit release 1.7.6 build 1 for reviewPublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Waiting for review
4Tiki đang xem xét release 1.7.6 build 1PublishedRelease 0.9.4: Available Release
1.7.6: In review
5Tiki chấp thuận release 1.7.6 build 1PublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Approved
6Publish release 1.7.6 trên Kho tiện íchPublishedRelease 0.9.4: Previous
Release 1.7.6: Available