Skip to main content

App Key / Value

Trong một số trường hợp, ứng dụng của bạn sẽ cần lưu trữ hoặc truy cập một số thông tin để sử dụng ở phía frontend nhưng cần đảm bảo những thông tin này không thể bị lộ ra bên ngoài. Do đó, Tini App cung cấp mô hình lưu trữ key / value ngay trên Tini Console. Những thông tin được lưu trữ sẽ được mã hoá và chỉ được giải mã ở phía core của Tini App nên đảm bảo về độ bảo mật dữ liệu.

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần thiết lập các cặp key / value trong phần Cấu hình tiện ích trên Tini Console và truy xuất chúng trong ứng dụng bằng API my.getAppSecret.

Tạo mới key / value cho ứng dụng

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mà bạn muốn tạo key / value cho nó.
 4. Sidebar menu >> Cài đặt >> Tổng quát.
 5. Ở phần Key / Value thuộc Cấu hình tiện ích, bấm vào nút Tạo mới.key value
 6. Trong popup Tạo Key / Value nằm bên phải, bạn gõ key và value vào các ô tương ứng. Sau đó, bấm nút tạo mới.key value popup

Xoá key / value của ứng dụng

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mà bạn muốn xoá key / value.
 4. Sidebar menu >> Cài đặt >> Tổng quát.
 5. Ở phần Key / Value thuộc Cấu hình tiện ích, bấm Xoá tương ứng với cặp key / value cần xoá.