Skip to main content

Dev Assistant

Trong quá trình phát triển, có lúc Nhà phát triển muốn chạy thử ứng dụng trên thiết bị thực để đảm bảo các tính năng hoạt động như mong muốn. Dev Assistant chính là công cụ hỗ trợ cho việc này; nó giúp cho các thành viên của ứng dụng có thể kiểm tra một build nào đó mà không cần phải publish build đó trên Kho tiện ích.

Để có thể sử dụng công cụ Dev Assistant:

  • Thiết bị di động mà bạn dùng chạy thử ứng dụng phải được cài sẵn Tiki App.
  • Bạn phải là thành viên của ứng dụng mà bạn muốn chạy thử.
Dev Assistant

Truy cập

Scan mã QR code sau để truy cập Dev Assistant hoặc tìm kiếm với từ khoá "Dev Assistant" trong Kho tiện ích.

Dev Assistant QR

Chọn build chạy thử

Trước hết chọn ứng dụng, kế đến phiên bản và cuối cùng là build bạn muốn chạy thử.

Dev Assistant UI 1Dev Assistant UI 2