Skip to main content

share-to-earn

Khả dụng: chỉ hỗ trợ từ phiên bản framework 1.104.8 trở lên.

Lưu ý: Component này đang trong giai đoạn phát triển, nên sẽ có hạn chế về app được sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu dùng, hãy liên hệ với team Tini App để có thêm thông tin nhé.

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
product-idstringId của sản phẩm. Bạn có thể lấy được từ link chi tiết sản phẩm của Tiki. Ví dụ với link https://tiki.vn/apple-iphone-12-hang-chinh-hang-p123345348.html?spid=70766425, thì product id là 123345348
page-pathstringparams được thêm vào link share. Mặc định link share sẽ là short link trỏ vào trang https://tiki.vn/apps/APP_ID, gắn thêm thuộc tính này vào thì sẽ thêm params vào phía sau link, ví dụ: https://tiki.vn/apps/APP_ID?page=pages/home/index&pid=123

Sample Code

index.txml
  <share-to-earn page-path="?page=pages/home/index&pid={{pid}}" product-id="{{pid}}" />