Skip to main content

cashback

Khả dụng: chỉ hỗ trợ từ phiên bản framework 1.104.8 trở lên.

Lưu ý: Component này đang trong giai đoạn phát triển, nên sẽ có hạn chế về app được sử dụng. Nếu bạn có nhu cầu dùng, hãy liên hệ với team Tini App để có thêm thông tin nhé.

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
product-idstringId của sản phẩm. Bạn có thể lấy được từ link chi tiết sản phẩm của Tiki. Ví dụ với link https://tiki.vn/apple-iphone-12-hang-chinh-hang-p123345348.html?spid=70766425, thì product id là 123345348

Sample Code

index.txml
  <cashback product-id="{{productId}}" />