Skip to main content

text

Thẻ text dùng để hiển thị nội dung văn bản, và phải nằm trong các thẻ component khác. Thẻ text có những đặc điểm như sau:

  • Có thể đặt lồng vào nhau.
  • Hỗ trợ styling.
  • Các thẻ text gần nhau được trình bày trên cùng một hàng. Nếu muốn xuống hàng, bạn có thể dùng \n.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuGiá trị mặc địnhMô tả
selectablebooleanfalseCó cho phép người dùng select text không.
spacestringKích thước khoảng trắng. Nhận các giá trị = [ nbsp || ensp || emsp ]
decodebooleanfalseCó decode text hay không.
number-of-linesnumberSố dòng tối đa mà text có thể hiển thị. Phần nội dung dư ra sẽ được đại diện bằng dấu ba chấm (…). Nhận giá trị lớn hơn hay bằng 1.

Space

Giá trịMô tả
nbspKhoảng trắng có kích thước theo font quy định.
enspViết tắt của en space. Khoảng trắng có kích thước bằng phân nửa chiều ngang ký tự
emspViết tắt của em space. Khoảng trắng có kích thước bằng chiều ngang ký tự.

Sample code

<view class="page">
<view class="text-view">
<text>{{text}}</text>
</view>
</view>
Page({
data: {
text: 'Hello Tini App'
}
});