Skip to main content

ad

Banner Ad là component dùng để hiển thị quảng cáo dạng banner ngang.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Thuộc tính

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
classNamestringThêm class cho component
idstringid của component

Sample Code:

javascript code dưới đây được sử dụng cho tất cả các component demo,

Lưu ý

Code dưới đây chỉ được dùng cho mục đích tham khảo và không phải là best practice,

Sử dụng ad ở txml

<ad class="banner-ad" />

Simple style cho ad

.banner-ad {
width: 90%;
margin-left: 5%;
}
  • Kết quả
modal