Skip to main content

Vì Sao Cần Sử Dụng Auth Code

Vì Sao Cần Sử Dụng Auth Code

Ta có một luồng authentication không sử dụng Auth Code như sau:

Basic oauth2
 1. Tini App Frontend của bạn sẽ gọi API my.getAccessToken từ Tiki Tini App Framework
 2. Tiki Tini App Framework sẽ trả về cho bạn tiki_access_token
 3. Tini App Frontend tiếp tục gọi API loginWithTiki kèm theo tiki_access_token đến Tini App Backend
 4. Tini App Backend sẽ dùng tiki_access_token nhận được từ Tini App Frontend ở bước 3 để giao tiếp với hệ thống của Tiki lấy về tiki_user_id tương ứng với tiki_access_token
 5. Tini App Backend tiếp tục tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu theo tiki_user_id nhận được từ hệ thống của Tiki để lấy ra thông tin user chính xác tương ứng với tiki_user_id đang được lưu trong cơ sở dữ liệu của bạn và trả về cho Tini App Frontend

Có thể thấy, điểm yếu bảo mật ở đây chính là ở bước 4. Hãy tưởng tượng, chúng ta có 2 app A và B không có một liên kết nào với nhau và không hề biết gì về nhau. Ta thực hiện luồng Authentication ở trên nhưng có một chút tuỳ biến:

 • Tini App Frontend của app A thực hiện bước 1 và có được tiki_access_token ở bước 2.
 • Sau đó Tini App Frontend của app A thực hiện bước 3 nhưng sẽ không gọi API tới Tini App Backend của app A mà lại gọi tới Tini App Backend của app B nào đó. Khi đó Tini App Frontend của A đã có được thông tin user đang được lưu ở trong app B. Điều này cực kì nguy hiểm nếu thông tin user ở app B có kèm theo các thông tin nhạy cảm như CMND / CCCD, tài khoản ngân hàng liên kết...

Có 2 cách để giải quyết vấn đề này:

 • Cách 1: Tini App Frontend vẫn trực tiếp lấy được tiki_access_token để gửi cho Tini App Backend. Tini App Backend sẽ cần verify tiki_access_token mà Tini App Frontend gửi về có được gửi đúng từ Tini App Frontend của hệ thống mình hay không.
 • Cách 2: Sử dụng thêm Auth Code ở luồng authentication. Khi đó, Tini App Frontend sẽ không trực lấy và gửi được tiki_access_token cho Tini App Backend và sẽ gửi auth_code cho TIni App Backend. Tini App Backend sẽ sử dụng auth_code này cùng với signature của mình để lấy tiki_access_token và giao tiếp với hệ thống của tiki bằng tiki_access_token này. Tini App Frontend sẽ chỉ biết auth_code mà không hề hay biết biết tiki_access_token.

Chi tiết luồng authentication ở cách 2 như sau:

Basic oauth2
 1. Tini App Frontend của bạn sẽ gọi API my.getAuthCode từ Tiki Tini App Framework
 2. Tiki Tini App Framework sẽ trả về cho bạn auth_code
 3. Tini App Frontend tiếp tục gọi API loginWithTiki kèm theo auth_code đến Tini App Backend
 4. Tini App Backend sẽ gọi API để lấy tiki_access_token từ hệ thống của tiki thông qua việc gửi auth_code nhận được từ Tini App Frontend và signature của mình.
 5. Tiki sẽ trả về cho Tini App Backend tiki_access_token
 6. Tini App Backend sẽ dùng tiki_access_token nhận được trực tiếp từ Tiki ở bước 5 để giao tiếp với hệ thống của Tiki lấy về tiki_user_id tương ứng với tiki_access_token
 7. Tini App Backend tiếp tục tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu theo tiki_user_id nhận được từ hệ thống của Tiki để lấy ra thông tin user chính xác tương ứng với tiki_user_id đang được lưu trong cơ sở dữ liệu của bạn và trả về cho Tini App Frontend

Ta sẽ có một so sánh nhỏ ở 2 cách này như sau:

 • Ở cách 1: Các developers cần phải làm nhiều việc hơn và cẩn thận hơn (verify sự hợp lệ của tiki_access_token thông qua so sánh claim aud của token chẳng hạn, viết documents và kiểm tra lỗi). Vì vậy developers vẫn sẽ có khả năng quên verify và độ bảo mật ứng dụng sẽ không tốt.
 • Ở cách 2: Các developers ở Tini App Backend bắt buộc phải implement cơ chế exchange auth code thì mới lấy được tiki_access_token và việc developers quên verify sự hợp lệ của token như ở cách 1 là không thể xảy ra. Vì vậy, Tiki chọn sử dụng cách số 2 cho luồng authentication. Tuy nhiên, nếu bạn để lộ app_idapp_secret của mình thì kẻ xấu vẫn hoàn toàn có thể giả lập lại Tini App Backend và lấy đi thông tin users trong hệ thống của bạn. Không chia sẻ app_idapp_secret của bạn cho bất kỳ ai khác cũng là một điều cực kì quan trọng.

References

 • Tham khảo từ Cộng đồng Tini App developers ở đây