Skip to main content

Liên kết tài khoản Nhà bán

Ý nghĩa của việc liên kết tài khoản Nhà phát triển với tài khoản Seller là giúp tự động tạo SKU sử dụng với Tini App trên Seller Center.

Lưu ý

Người tiến hành liên kết tài khoản phải có quyền owner/admin đối với tài khoản Developer, và quyền quản lý cửa hàng đối tài khoản Seller. Và tài khoản Seller đã đó được kích hoạt.

Sau đây là các bước thực hiện:

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar menu >> Thông tin tài khoản.
  3. Dưới Tài khoản Seller Center, bấm nút Liên kết tài khoản.Link Developer account with Seller account
  4. Cửa sổ popup đăng nhập Seller Center hiện ra. Thực hiện đăng nhập bằng tài Seller mà bạn muốn liên kết.Log in to Seller Center
  5. Trường hợp tài khoản Seller quản lý nhiều cửa hàng, popup Liên kết tài khoản Seller Center sẽ xuất hiện bên phải trang Thông tin tài khoản. Chọn cửa hàng mà bạn muốn liên kết và bấm nút Liên kết. Choose store from Seller account