Skip to main content

my.setCanPullDown

setCanPullDown

my.setCanPullDown là API để set lại việc có hỗ trợ kéo xuống để refresh hay ko. Mặc định thì page hỗ trợ kéo xuống để refresh.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
canPullDownBooleanCó hỗ trợ kéo xuống hay không.

Sample Code

my.setCanPullDown({
canPullDown: true
});