Skip to main content

my.createCropperContext

createCropperContext

my.createCropperContext là API dùng để tạo ra ImageCropperContext - đối tượng cung cấp phương thức giúp bạn điều khiển ImageCropper component.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Các phương thức LottieContext cung cấp

Phương thứcTham sốMô tả
savenoThực hiện việc crop ảnh

Sample Code

const cropper = my.createCropperContext('cropper-1');
cropper.save();

Bạn có thể xem thêm ví dụ tại Image Cropper Component