Skip to main content

my.chooseImage

chooseImage

my.chooseImage là API dùng để chụp ảnh bằng camera hoặc chọn hình từ album cục bộ.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
countnumberSố lượng tối đa ảnh có thể chọn. Mặc định là 1
sourceTypeArrayChụp hình bằng camera hay lấy hình từ album. Mặc định là cả 2. ['camera, 'album']
successFunctionCallback function khi lấy ảnh thành công.
failFunctionCallback function khi lấy ảnh bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể có lấy được ảnh hay không.

Callback function payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
filePathsArrayĐường dẫn của các ảnh được chọn. Sử dụng đường dẫn này để display image hoặc upload
tempFilesArray of ObjectsDanh sách các ảnh được chọn cùng với các thông tin như path, size, width, height, ...

tempFiles payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
pathstringĐường đẫn tạm thời của ảnh
sizenumberDung lượng của ảnh. Đơn vị tính: byte
widthnumberChiều rộng của ảnh. Đơn vị tính: pixel
heightnumberChiều cao của ảnh. Đơn vị tính pixel

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="Pick image from camera or albums" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onChooseImage">Choose Image</button>
</view>
<block tiki:for="{{imgs}}">
<image src="{{item}}" />
</block>
</view>
Page({
data: {
imgs: undefined
},
onChooseImage() {
my.chooseImage({
count: 5,
success: (res) => {
console.log(res);
this.setData({
imgs: res.filePaths
});
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});