Skip to main content

my.checkNotification

checkNotification

my.checkNotification là API dùng để kiểm tra người dùng đã bật notification cho Tiki app hay chưa.

Khả dụng: hỗ trợ từ version 1.83.20 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi việc kiểm tra thành công.
failFunctionCallback function khi việc kiểm tra bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc kiểm tra hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Callback function payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
permission_statusstringTrạng thái hiện tại của việc bật notification

Permission Status

Giá trịMô tả
grantedNotification của Tiki app đã được bật lên.
deniedNotification của Tiki app không được bật lên.

Sample Code

index.js
Page({
onCheckNotification() {
my.checkNotification({
success: (res) => {
my.alert({ content: JSON.stringify(res) });
},
fail: (res) => {
my.alert({ content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});
index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Check notification permission on device" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onCheckNotification">Check Notification Permission</button>
</view>
</view>