Skip to main content

Giới thiệu

Biometrics hay còn gọi là xác thực sinh trắc học, là tính năng của thiết bị dùng để bảo mật quyền riêng tư bao gồm vân tay (TouchID), nhận diện gương mặt (FaceID), nhận diện móng mắt (Iris Recognition)...

my.biometrics là tập JSAPI sử dụng biometrics của device để giúp developer có thể sử dụng để xác thực người dùng, bảo mật dữ liệu người dùng. Có 2 cách để sử dụng xác thực sinh trắc hoặc.

  • Local authentication: Nghĩa là việc xác thực chỉ đơn giản sử dụng biometrics của device và trả về kết quả có thành công hay không. Tham khảo tại đây
  • Server authentication: Việc xác thực này sẽ cần phía developer xây dựng hệ thống backend để verify dữ liệu. Tham khảo tại đây

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.96.7 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới