Nhảy tới nội dung

Tích hợp webview cho hệ thống Tiki Vip

Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn và giới thiệu cách tích hợp WebView của chương trình Tiki Vip vào các đối tác thanh toán.

Danh sách tích hợp

Thanh toán

#TikiĐối tácMô tả
1Phương pháp AuthenticationN/AĐối tác thực hiện khi gọi webview/api của Tiki
2API lấy thông tin url để mở webviewN/AĐối tác thực hiện tích hợp mở webview của TikiXem chi tiết URL
3URL kết quả thanh toán (api lấy thông tin urlN/AChuyển về màn hình kết quả đơn hàng của tiki (phụ thuộc vào đối tác)Xem chi tiết URL
4API kiểm tra giao dịchN/AĐối tác kiểm tra giao dịch tại TikiXem chi tiết API
5API IPN trạng thái giao dịchN/ACập nhật trạng thái thanh toán sang TikiXem chi tiết API
6N/APhương pháp AuthenticationTiki thực hiện khi gọi sang đối tác
7N/AURL (hoặc function) để Tiki gọi qua màn hình thanh toánTiki sẽ thực hiện gọi từ webview để chuyển qua màn hình thanh toán của đối tác
8N/AAPI tạo giao dịchTiki gọi API để tạo giao dịch khi chuyển qua màn hình thanh toán của đối tác (phụ thuộc vào đối tác)
9N/AAPI kiểm tra giao dịchTiki gọi API để kiểm tra các giao dịch từ đối tác + phục vụ quá trình vận hành
10N/AAPI refund (hoàn tiền từng phần + toàn phần)Tiki gọi API để hoàn tiền cho khách hàng

Đối soát

Tiki hỗ trợ thực hiện đối soát tự động qua API hoặc SFPT. Hai bên cùng thống nhất template + thời gian.

Luồng tích hợp thanh toán

image

  • (1): Tiki cung cấp cho đối tác API lấy url để mở webview
  • (2): Đối tác cung cấp cho Tiki API tạo giao dịch
  • (3): Đối tác cung cấp cho Tiki cách mở màn hình thanh toán của đối tác
  • (4): Tiki cung cấp cho đối tác API IPN (Xem chi tiết API). hoặc đối tác gửi qui định về API IPN (cập nhật kết quả giao dịch)
  • (5): Tiki cung cấp cho đối tác url để chuyển qua màn hình kết quả giao dịch của Tiki

Các bước triển khai

1. Tiki cung cấp cho đối tác:

  • partnerCode: là một chuỗi duy nhất gắn với từng Super App
  • clientId: là một UUID gắn liền với Super App
  • client_secret: key sử dụng để mã hoá signature

2. Đối tác thực hiện tích hợp theo workflow ở trên

Nếu có thắc mắc hoặc thay đổi đối tác có thể trao đổi tực tiếp với Tiki