Nhảy tới nội dung

Phát hành ứng dụng

Cập nhật lần cuối vào

Vui lòng đọc kỹ Nguyên tắc kiểm duyệt trước khi submit build for review.

Khái quát quy trình xử lý build trên Tini Console#

Mỗi lần bạn tải source code của dự án lên Tini Console được tính là một build.

Tại Tini Console, source code sẽ được tự động compile. Nếu compile thành công, build sẽ mang trạng thái "Ready". Tiếp đó, bạn Submit build [number] for review.

Lưu ý: Không nhất thiết bạn phải Submit build for review mọi build bạn đưa lên Tini Console. Khi bạn sử dụng tính năng Submit build for review thì build mới nhất của release sẽ được chọn gởi đi.

Bộ phận phê duyệt của Tiki sẽ chạy thử ứng dụng, đi qua các luồng cơ bản. Nếu build đáp ứng quy định và hoạt động tốt, nó sẽ được phê chuẩn. Build này chính thức được dùng làm release và trạng thái của release sẽ chuyển sang "Approved".

Cuối cùng bạn Publish release đã được phê duyệt.

Quản lý Release và Build của ứng dụng#

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mong muốn.
 4. Sidebar menu >> Release. Danh sách release của ứng dụng sẽ xuất hiện.Release list
 5. Để xem danh sách build của một release, click vào Xem tương ứng với release mong muốn.

Submit build for review#

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mong muốn.
 4. Sidebar menu >> Release. Danh sách release của ứng dụng sẽ xuất hiện
 5. Click vào Xem tương ứng với release mong muốn.
 6. Điền vào mục Thông tin ứng dụng. Xem Ghi nhớ ngay bên dưới.Submit Build for Review
 7. Đánh dấu chọn vào ô Xuất bản ứng dụng ngay sau khi thông qua kiểm duyệt nếu như bạn muốn build (release) này tự động publish lên Kho tiện ích ngay sau khi Bộ phận phê duyệt của Tiki chấp thuận.
 8. Nhấn nút Submit build [number] for review ở cuối trang. Mặc nhiên build mới nhất có trạng thái "Ready" của release sẽ được chọn gửi đi.

Ghi nhớ:

Nhằm tạo điều kiện bộ phận kiểm duyệt của Tiki đánh giá ứng dụng một cách nhanh chóng và toàn diện, bạn cần cung cấp những thông tin sau:

 • Trong ô Ghi chú cho người duyệt (Không bắt buộc), hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm tra các luồng chính của ứng dụng cũng như luồng thanh toán. Ví dụ cách tìm để kiểm thử sản phẩm, thông tin lúc thanh toán, ... . Trường hợp bạn không cung cấp được thông tin thanh toán, thì có thể record lại video và để link vào đây.
 • Trong ô Release Note liệt kê các tính năng chính của ứng dung nếu là lần đầu submit build. Ghi rõ những những tính năng mới và những thay đổi/cập nhật trong những lần submit build sau.

Publish release trên Kho tiện ích#

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mong muốn.
 4. Sidebar menu >> Release. Danh sách release của ứng dụng sẽ xuất hiện
 5. Click vào Xem tương ứng với release mong muốn.
 6. Nhấn nút Publish ở cuối trang.
 7. Nửa tiếng sau khi publish ứng dụng, bạn vào Kho tiện ích của Tiki App:
  • Kiểm tra xem ứng dụng đã xuất hiện trong Danh mục được thiết lập trong Kho tiện ích hay chưa.
  • Kiểm tra xem ứng dụng xuất hiện trong trang Tìm kiếm của Kho tiện ích hay không.

Tạo QR code cho ứng dụng#

Bạn có thể dùng công cụ Mini App QR Code Generator để tạo ra mã QR cho ứng dụng của mình phục vụ cho mục đích marketing.

Trạng thái ứng dụng#

Trạng tháiMô tả
DraftỨng dụng chưa phát hành trên Kho tiện ích.
PublishedỨng dụng đã phát hành trên Kho tiện ích, tất cả người dùng Tiki có thể tìm kiếm và sử dụng.
UnpublishedỨng dụng đã được phát hành trên Kho tiện ích nhưng Nhà phát triển rút nó khỏi Kho tiện ích sau đó.
Nó sẽ không còn được tìm thấy trên Kho tiện ích.
Nhà phát triển có thể chủ động phát hành lại ứng dụng.
SuspendedỨng dụng đã bị đình chỉ bởi Tiki. Nó sẽ không còn được tìm thấy trên Kho tiện ích.
Nhà phát triển có thời hạn 90 ngày để tiến hành quy trình Kháng cáo để có thể phát hành lại ứng dụng. Trong thời gian kháng cáo, ứng dụng vẫn ở trạng thái "Suspended".
TerminatedỨng dụng sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn sau 90 ngày "Suspended" mà không có kháng cáo hoặc kháng cáo bất thành.

Trạng thái release#

Mỗi release tương đương một version. Ở một thời điểm, một ứng dụng chỉ được phép có một release duy nhất trên Kho tiện ích.

Trạng tháiMô tả
DraftRelease vừa đuợc tạo thành công
Waiting for ReviewRelease có một build đã được Submit build for review, song ban xét duyệt Tiki chưa xem xét đến.
In ReviewRelease có một build đang trong quá trình trình được xem xét bởi ban xét duyệt Tiki.
Update RejectedBuild của release bị ban xét duyệt Tiki từ chối (có kèm lý do)
Nhà phát triển có thể chỉnh sửa source code trên Tini Studio, upload build mới, thêm thông tin trên Tini Console và Submit build for review.
ApprovedBuild của release đã được chấp thuận. Nhà phát triển có thể publish release đó trên Kho tiện ích.
AvailableRelease đang hiện diện trong Kho tiện ích. Người dùng có thể sử dụng phiên bản này.
PreviousNhững release từng được phát hành trên Kho tiện ích trước đây.
IneligibleNhững release có version thấp hơn release đang có mặt trên Kho tiện ích, nhưng chưa từng được phát hành trên Kho tiện ích trước đây.

Previous vs Ineligible: giả dụ một ứng dụng có 5 release: 1.0.0, 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0 và 5.0.0. Release 2.0.0, 3.0.0 và 5.0.0 lần lượt được publish trên Kho tiện ích. Hiện release 5.0.0 đang ở trên Kho tiện ích, thì trạng thái của 5 release sẽ như sau.

ReleaseTrạng thái
1.0.0Ineligible
2.0.0Previous
3.0.0Previous
4.0.0Ineligible
5.0.0Available

Trạng thái build#

Trạng tháiMô tả
QueuedĐã upload thành công và chờ compile.
In ProgressBuild đang được compile.
ReadyBuild đã được compile thành công và có thể gửi kiểm duyệt.
FailedBuild compile không thành công.

Ví dụ#

Tình huống 1: Tạo ứng dụng mới

BướcHành độngTrạng thái ứng dụngTrạng thái release
1Tạo mới ứng dụngDraft(chưa tồn tại)
2Upload build 1, version 0.9.4DraftDraft
3Submit build 1 for reviewDraftWaiting for Review
4Tiki đang xem xét build 1DraftIn Review
5Tiki từ chối build 1DraftUpdate Rejected
6Upload build 2, version 0.9.4DraftDraft
7Submit build 2 for reviewDraftWaiting for Review
8Tiki đang xem xét build 2DraftIn Review
9Tiki chấp thuận build 2DraftApproved
10Publish release trên Kho tiện íchPublishedAvailable

Tình huống 2: Nối tiếp tình huống 1. Ứng dụng version 0.9.4 đang hiện diện trên Kho tiện ích.

BướcHành độngTrạng thái ứng dụngTrạng thái release
1Release (version) 0.9.4PublishedRelease 0.9.4: Available
2Upload build 1, version 1.7.6PublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Draft
3Submit release 1.7.6 build 1 for reviewPublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Waiting for review
4Tiki đang xem xét release 1.7.6 build 1PublishedRelease 0.9.4: Available Release
1.7.6: In review
5Tiki chấp thuận release 1.7.6 build 1PublishedRelease 0.9.4: Available
Release 1.7.6: Approved
6Publish release 1.7.6 trên Kho tiện íchPublishedRelease 0.9.4: Previous
Release 1.7.6: Available