Nhảy tới nội dung

Quy trình phát triển Tini App

Cập nhật lần cuối vào
Tini App Development Process

1. Đăng ký Nhà phát triển#

Đăng ký với Tiki mình sẽ xây dựng và phát hành ứng dụng trên nền tảng Tini App.

2. Tạo và thiết lập app#

  • Tạo app: thực chất là bạn báo với Tiki rằng mình chuẩn bị xây dựng một Tini App cụ thể và xa hơn sẽ phát hành trên Kho tiện ích.

  • Thiết lập ứng dụng: cấp quyền truy cập cho các thành viên tham gia xây dựng ứng dụng (Admin, Programmer, Tester) cũng như cài đặt thông tin liên quan đến việc thanh toán, vận chuyển.

3. Xây dựng ứng dụng#

  • Phân tích, thiết kế.

  • Lập trình.

  • Kiểm thử. Chạy ứng dụng với trình giả lập của Tini Studio trên máy tính. Kế đó, chạy ứng dụng trên thiết bị di động thực thụ thông qua tính năng remote debugging.

4. Quản lý phiên bản và phân phối#

Tải các build của ứng dụng từ Tini Studio lên Tiki Console để Bộ phận phê duyệt của Tiki xem xét. Nếu bản build được chấp thuận, nó sẽ được phép publish trên Kho tiện ích và người dùng Tiki app có thể tải về sử dụng.

5. Vận hành#

Khai thác ứng dụng.