Nhảy tới nội dung

Đăng ký tên miền

Bạn cần đăng ký với Tiki các tên miền mà ứng dụng của bạn sử dụng để gọi Networking API và Webview vì lý do bảo mật. Tiki sẽ tiến hành xác thực để đảm bảo bạn chính là chủ sở hữu của tên miền.

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Sidebar menu >>Cài đặt >> Tổng quát.
  5. Ở phần Quản lý tên miền, điền tên miền vào hộp văn bản Thêm mới tên miền vào danh sách quản lý, rồi nhấn Xác thực.
  6. Các bước xác thực hiện ra ngay bên dưới. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn. Cuối cùng, nhấn nút Thêm mới.Whitelist domains

Lưu ý: Trường hợp Tini App của bạn sử dụng tên miền thuộc bên thứ 3, hãy thông báo cho Tiki theo địa chỉ email tiniapp@tiki.vn.