Nhảy tới nội dung

Hỗ trợ người dùng

Tiki khuyến nghị Nhà phát triển cung cấp thông tin liên hệ hỗ trợ cho người dùng phòng trường hợp họ có thắc mắc hoặc gặp vấn đề với ứng dụng của Nhà phát triển.

Để cung cấp thông tin liên hệ, Nhà phát triển tiến hành như sau.

 1. Truy cập vào Tini Console.
 2. Sidebar >> Tiện ích của bạn.
 3. Mở ứng dụng mong muốn.
 4. Sidebar menu >> Cài đặt >> Tổng quát.
 5. Trong phần Thông tin hỗ trợ, điền Email, Số điện thoại và/hay Website mà người dùng có thể liên hệ với Nhà phát triển tìm kiếm sự hỗ trợ.
  Bấm nút Cập nhật.
Support contact info of dev
---oOo---

Về phía người dùng, họ có thể tiếp cận thông tin liên hệ của Nhà phát triển bằng cách:

 1. Mở Tini App mà người dùng cần hỗ trợ.
 2. Bấm nút ba chấm nằm ngang (⋯) ở góc phải trên màn hình để kích hoạt app menu.Open app menu
 3. Chọn Hỗ trợ từ app menu.app menu
 4. Hộp thoại Support xuất hiện. Người dùng có thể liên lạc với Nhà phát triển thông qua điện thoại, email, hoặc truy cập vào website hỗ trợ.Developer Registration Form