Nhảy tới nội dung

Chia sẻ tiện ích

Bạn được phép mời ai đó dùng tiện ích đang có mặt trên Kho tiện ích bằng cách gửi mã QR hoặc liên kết của nó cho họ.

Lẽ dĩ nhiên để chạy được tiện ích, thiết bị di động của họ phải cài Tiki App.

Lấy mã QR hay liên kết của tiện ích

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở tiện ích mong muốn.
  4. Bấm nút Lưu ảnh về để tải về mã QR trường hợp bạn muốn chia sẻ thông qua mã QR, hoặc bấm nút Sao chép bên cạnh Link ứng dụng trường hợp bạn muốn chia sẻ thông qua liên kết.QR code & link of Tini App
  5. Gửi mã QR hay liên kết đến những người mà bạn muốn chia sẻ.

Tạo mã QR gắn UTM cho tiện ích

Tiki cung cấp công cụ Mini App QR Code Generator giúp tạo ra mã QR có gắn các tham số utm_campaign, utm_source và utm_medium cho các tiện ích.

UTM cho bạn biết được những người mở tiện ích của bạn đến từ nguồn nào đâu, bằng phương tiện gì, hoặc từ các chiến dịch nào; từ đó theo dõi các chiến dịch marketing hiệu quả hơn.


FAQ

Hỏi: Khi nào thì nên chia sẻ ứng dụng thông qua mã QR hay thông qua liên kết?

Đáp: Tùy theo phương tiện mà bạn dùng để chia sẻ ứng dụng.

  • Mã QR thích hợp được in trên các tờ rơi, poster, standee, … .
  • Liên kết thuận tiện trong việc chia sẻ nhanh trên các thiết bị di động, chẳng hạn gửi tin nhắn.