Nhảy tới nội dung

Tổng quan về Tini Console

Tini Console là một công cụ nền web cho phép các nhà phát triển quản lý và phát hành ứng dụng chạy trên nền tảng Tini App của Tiki.

Tini Console Interface

Những nhóm tính năng chính của Tini Console bao gồm:

Quản lý ứng dụng

 • Tạo ứng dụng
 • Xoá ứng dụng
 • Quản lý phiên bản cũng như build của ứng dụng
 • Quản lý thành viên tham gia phát triển ứng dụng
 • Cung cấp thống kê lượng người truy cập ứng dụng khi nó có mặt trên Kho tiện ích.
 • Chia sẻ ứng dụng.

Cấu hình ứng dụng

 • Yêu cầu Tiki mở một số tính năng cần thiết cho ứng dụng.
 • Thiết lập môi trường Sandbox và Production.
 • Thiết lập các tham số số cho việc thanh toán, vận chuyển.

Phát hành ứng dụng

 • Developer gửi build đến bộ phận phê duyệt của Tiki để đánh giá trước khi cho phép nó được phát hành rộng rãi.
 • Phát hành phiên bản đã được phê duyệt của ứng dụng lên trên Kho tiện ích của Tiki App.
 • Tạm thời ẩn đi ứng dụng khỏi Kho tiện ích.

Sitemap & SEO

 • Cung cấp sitemap của ứng dụng

Hỗ trợ

 • Thông tin liên hệ hỗ trợ người dùng: Nhà phát triển cung cấp thông tin thông qua Tini Console.
 • Chat: người dùng sử dụng tính năng chat trên Tini App. Nhà phát triển sẽ trả lời tin nhắn trên Tini Console.