Nhảy tới nội dung

Ẩn ứng dụng

Nhà phát triển có thể ẩn đi ứng dụng của mình như một biện pháp tạm thời rút nó ra khỏi Kho tiện ích của Tiki App.

Đối với một ứng dụng bị ẩn, người dùng sẽ không thể nào tìm thấy nó trên Kho tiện ích, song họ vẫn có thể truy cập ứng dụng thông qua các liên kết hay mã QR.

Thủ tục ẩn một ứng dụng như sau:

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Sidebar menu >> Cài đặt >> Tổng quát.
  5. Ở phần Vùng nguy hiểm nằm cuối trang, bấm vào nút Ẩn ứng dụng.
Hide Tini App

Bạn có thể cho xuất hiện trở lại một ứng dụng đã bị ẩn trên Kho tiện ích bằng thủ tục tương tự. Ở bước cuối, bấm vào nút Hiện ứng dụng ở phần Vùng nguy hiểm.


FAQ

Hỏi: Nhà phát triển ẩn đi ứng dụng khỏi Kho tiện ích, kế đó publish một phiên bản mới của ứng dụng đó lên Kho tiện ích. Vậy thì phiên bản mới có được tìm thấy trên Kho tiện ích không?

Đáp: Không, nó sẽ không được tìm thấy trên Kho tiện ích cho đến khi Nhà phát triển cho ứng dụng hiện trở lại.