Nhảy tới nội dung

Xoá ứng dụng

Cảnh báo: Một bạn xóa đi một ứng dụng, nó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi Tini Console cũng như Kho tiện ích của Tiki App.

  1. Truy cập vào [Tini Console].
  2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Sidebar menu >> Cài đặt >> Tổng quát.
  5. Ở phần Vùng nguy hiểm nằm cuối trang, bấm nút Xóa ứng dụng.Delete Tini App
  6. Trong popup xác nhận Xoá ứng dụng nằm bên phải, gõ App ID của ứng dụng vào hộp văn bản APP ID. Cuối cùng bấm nút Xoá.Delete Tini App