Nhảy tới nội dung

Kiểm thử nhanh ứng dụng

Kiểm thử nhanh ứng dụng là một lựa chọn thay thế cụ công Dev Assistant trong việc chạy thử Tini App trên thiết bị động. Bạn chỉ cần quét mã QR hoặc lấy liên kết của build là có thể chạy nó.

Kiểm thử nhanh đặc biệt phù hợp người dùng vãng lai bởi nhà phát triển không cần thêm họ vào danh sách Thành viên phát triển ứng dụng như trường hợp Dev Assistant.

Điều kiện để bạn khai thác tính năng này là trên thiết bị di động dùng chạy thử Tini App phải có Tiki App.

Sau đây là thủ tục chạy thử một build của Tini App:

Chạy thử một build của Tini App

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar menu >> Tiện ích của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Sidebar menu >> Release.
  5. Ở cột Thao tác trong bảng danh sách release, click vào Xem tương ứng release chứa build mà bạn muốn chạy thử.
  6. Ở cột Thao tác trong bảng danh sách build, click vào Tạo liên kết xem trước tương ứng với build mong muốn.Build list
  7. Hộp thoại chứa mã QR và liên kết của build hiện ra. Dùng camera thiết bị di động quét mã QR của build, hoặc sao chép liên kết của build tại Liên kết xem trước.QR code and link of a build

Lưu ý: Liên kết chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Trường hợp bạn muốn tiếp tục xài chạy thử build, bạn cần quét mã QR mới.