Nhảy tới nội dung

Tini App cho VSCode

Giới thiệu

Nhằm thuận tiện cho việc phát triển ứng dụng Tini App. Chúng tôi xây dựng một VSCode extension, bao gồm một phần các tính năng của Tini App Studio như: Syntax highlighting, hover information, auto completion, jump to definition, error checking, formatting, ...

Cài đặt

Tini App Extension

Bước 1: Truy cập vào kho extensions trên VSCode và tìm kiếm từ khoá Tini App.

Bước 2: Ở phần này sẽ có 2 phiên bản extension:

  • Tini App là phiên bản mới nhất

  • Tini Languages là phiên bản legacy. Phiên bản này để duy trì cho các developer đang sử dụng. Lưu ý: Nên dùng phiên bản mới nhất Tini App. Chúng tôi sẽ xoá phiên bản này trong thời gian tới.

Các tính năng

  • Syntax highlighting: Hỗ trợ hiển thị syntax cho: TXML, TCSS, JSApi và các JSON configs.

  • Hover information: Tính năng hiển thị thông tin cho các tags của TXML, các JSApis, các thông tin của JSON configs, ...

  • Auto completion: Tự động gợi ý các syntax theo từ khoá nhập được nhập vào

  • Jump to definition: Hỗ trợ di chuyển tới các files nguồn của: Class, functions, ...

  • Error checking: Thông báo lỗi syntax

  • Formatting: Hỗ trợ định hạng lại files