Nhảy tới nội dung

Troubleshooting

Lưu ý

Các giải pháp nêu ra trên trang troubleshooting chỉ mang tính tạm thời. Chúng tôi sẽ khắc phục triệt để các vấn đề trong thời gian sớm nhất có thể.

Vấn đề

Trong lúc bạn chỉnh sửa code trong Tini Studio, đôi khi Tini Studio gần như bị treo, nội dung trong Code Editor, DevTools, … bị xoá trắng và biểu tượng loading cứ xoay vô tận.

Continuous Loading due to Compiler
Giải pháp

Biên dịch thủ công bằng một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Menu >> Tools >> Compile.
  • Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P. Tìm và chọn Compile.
---oOo---

Vấn đề

Bạn không thể upload build từ Visual Studio lên Tini Console hoặc không thể gọi các JS API liên quan đến token, user, thanh toán, … .

Giải pháp

Log out ra khỏi tài khoản trên Tini Studio rồi Login vào lại.