Nhảy tới nội dung

Tổng quan về Tini Studio

Tini Studio, còn có tên khác là Tiki IDE, là bộ phần mềm phát triển ứng dụng trên nền tảng Tini App. Nó sở hữu tập hợp các công cụ: quản lý dự án, code editor (trình viết code), debug (gỡ lỗi), trình giả lập và tải mã nguồn của dự án lên Tiki Tini Console.

Tải về Tini Studio

Giao diện chính

Tini Studio Interface

Quản lý dự án

Tini Studio cho phép tạo dự án Tini app, quản lý các tập tin mã nguồn, công cụ Git và quản lý npm package.

Code editor

Code Editor đi kèm với các tính năng tiện ích:

  • Syntax highlighting - hỗ trợ đối với ngôn ngữ TXML/TCSS và các JS API của Tini App. Nó giúp cho code trở nên sáng sủa và dễ đọc hơn.
  • Autocomplete - tự động gợi ý cú pháp và hàm của TXML/TCSS và API. Nó góp phần tăng năng suất viết code.
  • Linting - phát hiện nhanh các lỗi cú pháp ngay trong quá trình viết code.

Trình giả lập

Giả lập quá trình chạy Tini App ngay trên máy tính thay vì bạn phải đem ứng dụng lên thiết bị di động để chạy.

Debug

Với Compiler Log và DevTools, bạn có trong tay những công cụ debug hữu hiệu và toàn diện.