Nhảy tới nội dung

Minh bạch

Dễ hiểu

Vài giây đầu tiên khi vào một Tini App là thời điểm quan trọng nhất của chúng ta để giúp người dùng hiểu các chức năng của ứng dụng và cách tương tác với nó. Mỗi màn hình cần phải được trình bày một cách rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, theo thứ tự để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn tiềm ẩn nào mà người dùng ở mọi lứa tuổi và trình độ học vấn có thể gặp phải.

Điều hướng rõ ràng

Tini Apps là một khái niệm mới đối với người dùng Việt Nam, họ có thể chưa quen với việc điều hướng mới của ứng dụng. Để giúp người dùng cảm nhận trực quan vị trí của họ trong quy trình làm việc, độ sâu điều hướng tối đa được đề xuất là ba cấp. Trong trường hợp có nhiều hơn ba cấp, hãy cân nhắc sử dụng thanh menu dưới màn hình hoặc thanh tiến trình để bật điều hướng ngang giữa các phần của bạn. Bạn có thể đọc thêm về các quy định điều hướng tại đây

navigation