Nhảy tới nội dung

Tập trung

Tập trung vào tác vụ

Theo nguyên tắc chung, hãy cố gắng tránh xa bất kỳ thứ gì yêu cầu người dùng phải nhớ để quay lại ứng dụng của bạn để hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể họ sẽ không làm vậy. Khi người dùng đang trong luồng hoàn thành tác vụ nào đó, hãy giúp họ hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể bằng cách loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung (ví dụ: những tác vụ phụ khác) trên màn hình đó.

Xuyên suốt một màn hình

Giải quyết hầu hết các vấn đề trên cùng một màn hình và tránh dẫn người dùng đến một màn hình mới nếu không cần thiết, bởi vì việc làm mới và chuyển tiếp có thể khiến người dùng cảm thấy không chắc chắn về bước tiếp theo, và làm gián đoạn dòng suy nghĩ cũng như cảm xúc của người dùng.