Nhảy tới nội dung

Dễ tiếp cận

Chúng tôi hướng tới việc xây dựng các sản phẩm toàn diện bằng cách xem xét bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào của người dùng (mù màu, chứng khó đọc, v.v.) hoặc bất kỳ môi trường nào mà người dùng có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi tuân theo các yêu cầu của Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):

1. Cung cấp đủ độ tương phản giữa các yếu tố trong giao diện

Văn bản cần có đủ độ tương phản với màu nền. Điều này bao gồm văn bản trên hình ảnh, độ đổ màu, nút và các yếu tố khác. Điều này không áp dụng cho biểu trưng hoặc văn bản ngẫu nhiên, chẳng hạn như văn bản tình cờ có trong một bức ảnh.

contrast

2. Không chỉ sử dụng màu sắc để truyền tải thông tin

Mặc dù màu sắc có thể hữu ích để truyền tải thông tin, nhưng màu sắc không nên là cách duy nhất để truyền tải thông tin. Khi sử dụng màu sắc để phân biệt các yếu tố, hãy cung cấp thêm thông tin nhận dạng không dựa vào cảm nhận màu sắc.

color

3. Đảm bảo rằng các yếu tố tương tác dễ xác định

Cung cấp các kiểu riêng biệt cho các phần tử tương tác, chẳng hạn như liên kết và nút, để giúp chúng dễ dàng xác định. Ví dụ: thay đổi giao diện của các liên kết khi sử dụng ô nhập dữ liệu, hoặc các nút hành động. Đảm bảo rằng kiểu và đặt tên cho các phần tử tương tác được sử dụng nhất quán trong toàn bộ ứng dụng.

color

4. Cung cấp các tùy chọn điều hướng rõ ràng và nhất quán

Đảm bảo rằng điều hướng trên các màn hình trong ứng dụng có cách đặt tên, kiểu và định vị nhất quán. Giúp người dùng hiểu họ đang ở đâu trong ứng dụng hoặc màn hình bằng cách cung cấp các dấu hiệu định hướng, chẳng hạn như đường dẫn và tiêu đề rõ ràng.

navigation

5. Đảm bảo rằng các phần tử biểu mẫu bao gồm các nhãn được liên kết rõ ràng

Đảm bảo rằng tất cả các trường đều có nhãn mô tả liền kề với trường. Đối với các ngôn ngữ từ trái sang phải, các nhãn thường được đặt ở bên trái hoặc phía trên trường, ngoại trừ các hộp kiểm và nút radio nơi chúng thường ở bên phải. Tránh có quá nhiều khoảng cách giữa các nhãn và trường.

label

6. Cung cấp phản hồi dễ dàng nhận biết

Cung cấp phản hồi cho các tương tác, chẳng hạn như xác nhận việc gửi biểu mẫu, cảnh báo người dùng khi có sự cố hoặc thông báo cho người dùng về các thay đổi trên màn hình. Hướng dẫn phải dễ dàng xác định. Phản hồi quan trọng yêu cầu hành động của người dùng phải được trình bày theo phong cách nổi bật.

feedback

7. Sử dụng tiêu đề và khoảng cách để nhóm nội dung liên quan

Sử dụng khoảng trắng và khoảng cách để làm cho mối quan hệ giữa các nội dung rõ ràng hơn. Tạo kiểu các tiêu đề để nhóm nội dung, giảm sự lộn xộn và giúp bạn dễ dàng quét và hiểu hơn.

group