Nhảy tới nội dung

Tổng quan

Giới thiệu

intro

Tiki viết tắt của “Tìm kiếm & Tiết kiệm”, hiện là trang mua sắm trực tuyến đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực thương mai điện tử tại Việt Nam. Trong thị trường e-commerce phát triển rất nhanh ở Việt Nam, chúng tôi là công ty đầu tiên cung cấp giải pháp công nghệ Tini Apps cho đối tác.

Nhóm thiết kế Tini Apps đã xây dựng nên hệ thống thiết kế dành riêng cho nền tảng Tini Apps dựa trên hệ thống thiết kế gốc từ Tiki. Hệ thống thiết kế Tini sẽ giúp các nhà thiết kế sản phẩm thống nhất về giao diện người dùng để tập trung vào trải nghiệm người dùng tốt hơn, cung cấp ý tưởng và sản phẩm nhanh hơn.


Công cụ và nguồn

tool

Chúng tôi sử dụng công cụ Figma để xây dựng nên hệ thống thiết kế Tini với phương pháp thiết kế Atomic.


Các quy định trong thiết kế

guidelines

Nguyên tắc thiết kế của Tini:

Quy định trong thiết kế của Tini:

Thiết kế chung của Tini