Nhảy tới nội dung

Điều hướng đơn giản

Thanh điều hướng chuẩn của Tini

Chúng tôi cung cấp một chuẩn chung của thanh điều hướng nhằm thống nhất về trải nghiệm điều hướng của người dùng. Vì vậy bạn không thể thay đổi vị trí các bộ phận hay thay đổi về cách thiết kế các bộ phận đó của thanh điều hướng.

navigation

Cách điều hướng

Hộp điều hướng bao gồm 2 thành phần chính: nút Tùy chọn & nút Đóng.

 • Khi bấm nút Tùy chọn, menu hệ thống sẽ hiện lên.

  more icon
 • Khi bấm nút Đóng, Tini App đang sử dụng đó sẽ được tắt.

  close icon

Nút Quay lại có 2 trường hợp:

 • Tại trang chủ của Tini App đó, nút này sẽ được ẩn đi.

 • Khi người dùng vào sâu hơn trong ứng dụng, nút Quay lại sẽ hiện ra để giúp người dùng có thể trở lại trang trước đó

  Lưu ý: Nút Quay lại luôn luôn là icon mũi tên quay lại. Không được sử dụng icon Đóng làm người dùng lẫn lộn với nút Đóng trong Hộp điều hướng

  return

Nút Hành động khác là tùy chọn, chỉ dành cho trường hợp app của bạn có một tính năng mong muốn luôn cố định trên thanh điều hướng (ví dụ: tính năng Tìm kiếm). Nhưng chúng tôi không khuyến khích sử dụng nút Hành động khác này để tránh việc người dùng cảm thấy rối khi tìm cách điều hướng.

Màu sắc của thanh điều hướng

Chúng tôi cung cấp 3 loại phối màu cho thanh điều hướng để bạn có thể chọn loại phối màu phù hợp với thương hiệu của bạn nhất.

color scheme
 • Màu nền mặc định
 • Màu nền sáng
 • Màu nền tối

  Lưu ý: Bạn có thể đổi màu nền tùy ý. Hệ thống sẽ tự động chỉnh màu của chữ và icon lại theo 1 trong 3 phối màu ở trên, tùy vào sắc độ màu nền của bạn