Nhảy tới nội dung

Biểu tượng của Tini App

Biểu trưng của Tini App sẽ được hiển thị trên màn hình Tini App Store. Để nổi bật giữa nhiều Tini App khác nhau, vui lòng sử dụng các đường cắt logo rõ ràng và phù hợp để đảm bảo vẻ đẹp và sự hoàn chỉnh của giao diện hiển thị.

Những quy định về hình tải lên

logo

Kích thước: 1024 x 1024 px
Bo góc của hình: 0px (Góc vuông)
Định dạng: png, jpg


Vùng an toàn

logo
Kích thước hiển thị phổ biến nhất của biểu trưng là 40 x 40px, bán kính bo góc là 14px thế nên vùng an toàn của logo bạn phải là 24 x 24px.

2. Biểu trưng Tini App là một hình ảnh

logo
Vùng an toàn của hình ảnh phải là 32 x 32px.

Quy định

1. Vừa đúng với kích thước vùng an toàn

logo

2. Chữ hoặc Icon, không nên có cả hai cùng lúc

logo