Nhảy tới nội dung

Trải nghiệm xuyên suốt

Khi người dùng đang thực hiện một quy trình nào đó, cần tránh việc nội dung không liên quan làm gián đoạn người dùng.

Trải nghiệm xuyên suốt

Trải nghiệm người dùng phải luôn xuyên suốt, tránh việc làm người dùng mất tập trung trong quá trình thao tác. Ví dụ: Cố gắng không bật hộp thoại quảng cáo ngay sau khi người dùng vào trang chủ, để không làm gián đoạn việc người dùng muốn sử dụng các tính năng quan trọng của ứng dụng.

Trải nghiệm phải đáp ứng kỳ vọng của người dùng, tránh các vấn đề bên ngoài dự đoán của người dùng làm gián đoạn quyết định của họ.

smooth