Nhảy tới nội dung

Cách sử dụng

Cài đặt

account

1. Tạo tài khoản Figma

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng truy cập www.figma.com để đăng ký. Nếu bạn cần trợ giúp về việc đăng ký, bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện tại đây.

2. Thêm Tini vào thư viện thiết kế

Duplicate tập tin từ Figma Community

Chúng tôi đã upload Tini Design System trên Figma Community để giúp bạn dễ dàng gởi nhận xét và cập nhật phiên bản mới nhất của Tini. Bạn có thể truy cập và duplicate file tại đây. Nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể tìm hiểu tại đây.


Sử dụng

account

Nếu bạn là người dùng mới của Figma, bạn có thể tìm hiểu tại trang này Getting Started help page hoặc xem những video hướng dẫn từ kênh Youtube Beginner's Guide to Figma.

Components

Tini Design System được xây dụng bởi các Components (Basic và Advance). Các components này sẽ được tái sử dụng xuyên suốt trong các bản thiết kế của bạn. Chúng giúp cho các thiết kế được thống nhất chặt chẽ với nhau. Tìm hiểu thêm về Components tại đây.

Styles

Các Components của Tini Design System được tạo thành bởi Styles. Styles bao gồm những yếu tố như Colors, Text styles, Effects được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các Components. Tìm hiểu thêm về Styles tại đây.

Auto Layout

Hầu hết các Components của Tini Design System đều được xây dựng với tính năng Auto Layout. Auto Layout giúp cho thiết kế của bạn có thể tùy biến về mặt kích thước mà không làm bể bố cục. Tìm hiểu thêm về Auto Layout tại đây.

Variants

Tini Design System sử dụng tính năng Variants để sắp xếp và tổng hợp các Components giống nhau về chức năng nhưng khác nhau về thuộc tính thành một thể thống nhất. Variants giúp cho bạn dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các thuộc tính cho Components một cách dễ dàng nhât. Tìm hiểu thêm về Variants tại đây.