Nhảy tới nội dung

Flow thanh toán

Giới thiệu

Mục đích

Quy chuẩn flow thanh toán cho các ứng dụng bên thứ nhất và bên thứ ba của giải pháp Tiki Open Platform

Ba loại ứng dụng chính được áp dụng flow này:

  • Ứng dụng liên quan các sản phẩm kỹ thuật số (mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua ebook v..v..)
  • Ứng dụng liên quan các sản phẩm vật lý (mua sách, thương mại điện tử, v..v..)
  • Ứng dụng liên quan đến ngành F&B (Food & Beverage)

Dựa vào 3 loại ứng dụng chính trên, chúng tôi cung cấp 2 loại flow thanh toán:

  • Flow thanh toán dùng giỏ hàng (Add-to-cart checkout)
  • Flow thanh toán nhanh, không qua giỏ hàng (Quick checkout)
ATC checkout (flow thanh toán dùng giỏ hàng)Quick checkout (flow thanh toán nhanh)
Trang Giỏ HàngCó trang Giỏ Hàng bao gồm khả năng quản lý số lượng sản phẩmKhông có trang Giỏ Hàng
Trang Thanh ToánXem thông tin tổng hợp của đơn hàng và không quản lý sản phẩm được (vì khả năng quản lý giỏ hàng đã có ở trang Giỏ Hàng)Xem thông tin tổng hợp đơn hàng và có khả năng quản lý giỏ hàng (giới hạn)
Loại ứng dụngNgoài việc thuận tiện thanh toán, ứng dụng cung cấp khả năng cho người dùng có thể lưu lại sản phẩm để mua sauỨng dụng khuyến khích người dùng mua và thanh toán ngay một cách nhanh chóng

Đối tượng sử dụng

Các ứng dụng sử dụng giải pháp Tiki Open Platform.

Lí do sử dụng

Để đồng bộ hóa trải nghiệm thanh toán cho các ứng dụng dùng giải pháp Tiki Open Platfrom.

Tải về

Figma community