Nhảy tới nội dung

Tổng quan

Nhắc đến Tini App là nhắc đến Tiki - một sàn thương mại điện tử có tầm cỡ. Cho nên chả có gì đáng ngạc nhiên khi nền tảng mini program này hỗ trợ tối đa các đối tác trong việc bán hàng trên ứng dụng của mình.

Nói ngắn gọn, đối tác xây dựng ứng dụng; tích hợp sản phẩm vào ứng dụng. Các sản phẩm sẽ tự động được tạo ra trên Seller Center cho mục đích sao kê, đối soát.

Về phía người dùng Tiki, họ chỉ cần mở ứng dụng từ Kho tiện ích của Tiki App là họ có thể thoải mái đặt hàng. Họ sẽ thanh toán thông qua dịch vụ payment của Tiki.

Để có thể mang hàng hoá lên Tini App của mình, điều kiện đầu tiên là bạn có 2 tài khoản:

  • Tài khoản Nhà phát triển - nên là loại tài khoản Công ty vì bạn sắp sửa tiến hành khai thác kinh doanh. Tài khoản này cho phép bạn đăng ký tạo ứng dụng, quản lý phiên bản, phát hành ứng dụng trên Kho tiện ích. Tham khảo: Đăng ký Nhà phát triển
  • Tài khoản Nhà bán - cho phép quản lý sản phẩm (SKU), và sao kê trên Seller Center. Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký tài khoản bán hàng tại Tiki
Lưu ý

Kể từ tháng 3/2022, bạn không cần phải tạo sản phẩm trên Seller Center để sử dụng với Tini App. Bạn chỉ cần liên kết tài khoản nhà bán, gửi yêu cầu mở tính năng thanh toán và được đồng ý thì hệ thống sẽ tự động tạo SKU trong tài khoản nhà bán của bạn.

Sau đây là các công đoạn cụ thể:

1. Liên kết tài khoản Nhà bán

Xem hướng dẫn cách liên kết tài khoản tại đây

2. Tích hợp thanh toán cho Tini App

Gửi yêu cầu để Tiki mở tính năng thanh toán cho ứng dụng của bạn.

Một khi tính năng thanh toán được mở, bạn cần thiết lập thông tin thanh toán cho ứng dụng.

Xem hướng dẫn tạo tích hợp thanh toán tại đây

3. Tích hợp sản phẩm vào ứng dụng

4. Kiểm thử trên môi trường Sandbox

Thận trọng

Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng bộ Base URL, Key/ Secret của Sandbox khi bạn kiểm thử trên môi trường Sandbox; tránh trường hợp Key/ Secret của Sandbox nhưng lại dùng Base URL của môi trường Production hoặc ngược lại.

Xem hướng dẫn kiểm thử trên môi trường Sandbox tại đây.

5. Kiểm thử trên môi trường Production

Để kiểm thử việc thanh toán trên môi trường Production, bạn cần phải sử dụng Dev Assistant hoặc quét mã QR của ứng dụng. Việc thanh toán thật sẽ diễn ra.

Xem hướng dẫn kiểm thử trên môi trường Production tại đây

6. Xử lý đơn hàng

Xem Sơ đồ xử đơn hàng

7. Sao kê và đối soát

Liên hệ với Seller Center để có thông tin chi tiết. Tham khảo: https://hocvien.tiki.vn/faq/huong-dan-kiem-tra-sao-ke-va-doi-soat-giao-dich/

8. Tiki thanh toán

Liên hệ với Seller Center để có thông tin chi tiết. Tham khảo: https://hocvien.tiki.vn/faq/huong-dan-kiem-tra-sao-ke-va-doi-soat-giao-dich/