Nhảy tới nội dung

Tổng Quan về Server Side API

Cập nhật lần cuối vào

Để hỗ trợ Tini App trong quá trình phát triển. Tiki sẽ cung cấp một số server side APIs để cho Tini App có thể tương tác với hệ thống server của Tiki. Các API này sẽ được chia làm 2 nhóm Open APIsPlatform APIs

---oOo---

Tên miền#

Bạn cần đăng ký với Tiki các tên miền mà ứng dụng của bạn sử dụng để gọi Networking API và Webview vì lý do bảo mật. Tiki sẽ tiến hành xác thực để đảm bảo bạn chính là chủ sở hữu của tên miền.

  1. Truy cập vào Tini Console.
  2. Sidebar >> Ứng dụng của bạn.
  3. Mở ứng dụng mong muốn.
  4. Sidebar menu >>Cài đặt >> Quản lý chung.
  5. Ở phần Quản lý tên miền, điền tên miền vào hộp văn bản Thêm mới tên miền vào danh sách quản lý, rồi nhấn Xác thực.
  6. Các bước xác thực hiện ra ngay bên dưới. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn. Cuối cùng, nhấn nút Thêm mới.Delete Tini App