Nhảy tới nội dung

Tổng quan về Lead Gen

Lead Gen là một giải pháp do Tiki cung cấp nhằm giúp kết nối người dùng Tiki với các dịch vụ của đối tác thông qua Tini App. Dịch vụ ở đây có thể là cho vay, môi giới bất động sản, … .

Người dùng nếu quan tâm đến một dịch vụ nào đó trên Kho tiện ích của Tiki app, họ sẽ vào tiện ích (ứng dụng) để lại thông tin liên lạc hoặc hoàn tất hồ sơ cần thiết cho đối tác. Back-end của ứng dụng sẽ xử lý hồ sơ người dùng, rồi gọi Lead Gen API để tạo hồ sơ của người dùng bên Tiki. Ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng giao dịch giữa người dùng và đối tác.