Nhảy tới nội dung

Tổng quan về API

Cập nhật lần cuối vào

Để đơn giản hoá trong việc phát triển app trên Tiki. Tini App Framework cung cấp đa dạng các JSAPI cần thiết để truy cập tới thiết bị, giao diện cũng như open services của Tiki.