Nhảy tới nội dung

my.askDownloadNewClient

askDownloadNewClient

my.askDownloadNewClient là API dùng để kiểm tra Tiki App cài trên thiết bị di động có phải là phiên bản mới nhất không. Nếu đó là phiên bản cũ, 1 popup sẽ được hiển thị hỏi xem liệu người dùng có muốn nâng cấp lên phiên bản Tiki App mới nhất không. Người dùng có quyền từ chối bằng cách bấm nút Huỷ, hoặc bấm nút Cập nhật để truy cập vào Apple Store hay Google Play Store, và cập nhật Tiki App.

Tini App version update popup

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi việc kiểm tra được thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi việc kiểm tra thất bại, argument sẽ là error message.
completeFunctionCallback function khi việc kiểm tra hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Callback function payload

  • Success callback payload là 1 biến boolean thể hiện việc update thành công hay không. Nếu user cancel, không đồng ý update thì biến này sẽ là false.

  • Fail callback payload.

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
errorstringTên lỗi
errorMessagestringChi tiết lỗi

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header title="Usage" description="Check latest version" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onCheckLatestVersion">Check Latest Version</button>
</view>
</view>
index.js
Page({
onCheckLatestVersion() {
my.askDownloadNewClient({
success: (res) => {
console.log(res);
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});