Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Async Storage thiếu bảo mật. Điều này không lý tưởng hơn khi lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như mã thông báo truy cập, thông tin thanh toán, v.v. Security Storage API này nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách mã hoá thông tin lưu trữ. EncryptedSharedPreferences của Android và Keychain của iOS

Danh sách JS API

JS APIMô tả
my.setEncryptedStorageLưu trữ dữ liệu theo key; dữ liệu mới sẽ ghi đè dữ liệu cũ nếu cùng key
my.getEncryptedStorageLấy dữ liệu theo key
my.removeEncryptedStorageXoá dữ liệu được lưu theo key
my.getAllKeysEncryptedStorageLấy tất cả các key

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới