Nhảy tới nội dung

my.onCompassChange

onCompassChange

my.onCompassChange là một API để theo dõi các sự kiện thay đổi dữ liệu compass. Sau khi giao diện được gọi, quá trình giám sát sẽ tự động bắt đầu và khoảng thời gian gọi lại là 200ms. Bạn có thể sử dụng my.offCompassChange() để dừng việc giám sát.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Sample Code

my.onCompassChange(function (res) {
console.log(res.direction);
});

Callback value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
directionnumberĐộ của hướng đối diện với hướng bắc thực [0,360).
timestampnumberTimestamp.