Nhảy tới nội dung

my.createInterstitialAd

createInterstitialAd

Cập nhật lần cuối vào

my.createInterstitialAd là API dùng để hiển thị quảng cáo dạng popup. Khi dùng jsapi này sẽ trả ra 1 instance InterstitialAd

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.82.1 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới